Versie 1.1, dd 12/3/2023

Tc de Markies.

TC de Markies rijdt wekelijks op op alle zondagen van de maanden maart tot en met oktober een clubrit. Deze vangt aan om 9.00 uur en duurt afhankelijk van de ritlengte tussen de 2 en 4 uur. Dag, aanvangtijdstip en duur kunnen afwijken. Dit zal altijd vooraf en ruim op tijd via de whatsappgroep 'De Markies Fietst' en op de site van onze club, www.tcdemarkies.nl, worden aangekondigd

De volgwagen.

Omdat het hinderlijk is om bij gevallen van pech of andere ongemakken steeds weer met het hele peloton te moeten wachten proberen we als TC altijd een volgauto mee te laten rijden. Op dit moment hebben we daarvoor een overeenkomst met Hermes Fietsen, eigenaar Jan Hermes is clublid binnen onze TC, dat deze zijn bedrijfsbus gedurende het seizoen zoveel mogelijk beschikbaar stelt. Indien deze bus niet beschikbaar is zal er gezocht worden naar een vervangende auto of bus.

De chauffeur - algemeen

Als TC streven we naar een vaste chauffeur die de volgauto zal besturen. Op dit moment is er geen vaste chauffeur zodat de leden bij toerbeurt de volgwagen zullen besturen. Hiertoe is door het bestuur een lijst opgemaakt. Deze lijst is als extra kolom op het programma van TC de Markies te vinden. Hierin staat per rit de naam van het verantwoordelijke lid vermeld. Zolang we als club meer dan 35 leden hebben kan elk lid maximaal één keer per jaar aan de beurt komen. Indien er voldoende leden zijn zullen de bestuursleden vrijgesteld zijn van deze chauffeursbeurten. Dit omdat zij onderweg gedurende de clubritten in het peloton de nodige taken hebben.
De rittencommissie streeft ernaar elke maand de geplande chauffeurs van de navolgende maand te herinneren aan hun chauffeursbeurt, tenslotte krijgt de geplande chauffeur kort voor de geplande rit nog een extra reminder.

Ruilen

Het clublid dat in het programma aangewezen is als chauffeur dient zelf voor een vervangende chauffeur te zorgen indien hij of zij niet kan op zijn of haar dag. Het is geen bezwaar om te ruilen met andere clubleden of een ander clublid te vragen. Ook kan men familieleden vragen of bekenden. Het is wel zo dat je altijd verantwoordelijk blijft voor je vervangende chauffeur indien die geen lid van de TC is.

Chauffeursafspraken

Het clublid dat volgens het op de site gepubliceerde programma de volgauto dient te besturen is verantwoordelijk voor de volgende zaken:

  1. wie de bus zal besturen. Het is niet verplicht om zelf te rijden. Indien het clublid niet in het bezit van een geldig rijbewijs is dient hij een vervanger te regelen. Het clublid blijft echter altijd verantwoordelijk voor een eventuele vervangende chauffeur. Hijzelf, of een eventueel vervangende chauffeur, dient een geldig rijbewijs bij zich te hebben gedurende de clubrit.
  2. het tijdig ophalen van de sleutels en de bus. De sleutels dienen opgehaald te worden op de zaterdagmiddag voorafgaande aan de clubrit bij Hermes Fietsen aan de Antwerpsestraatweg 25-27. In de bus dienen de volgende zaken aanwezig te zijn: Reserve materiaal en EHBO koffer. Deze krijgt hij uitgereikt door Jan Hermes. De bus zelf dient zondagochtend afgehaald te worden. Deze zal voldoende afgetankt zijn en in deugdelijke staat verkeren.
  3. het tijdens de complete duur van het besturen van de volgwagen zich te houden aan de geldende verkeersregels en behouden en ingetogen te rijden. Eventuele boetes en beschadigingen aan de volgauto die door roekeloos gedrag worden veroorzaakt zullen worden verhaald op de bestuurder of in het geval van een vervangende chauffeur op het verantwoordelijke clublid. Beschadigingen en boetes die redelijkerwijs niet de schuld van de bestuurder zijn zullen door de club worden afgehandeld.
  4. tijdens de clubrit rijdt de volgwagen achter het peloton en volgt zo veel mogelijk dezelfde route, tenzij dit niet kan of niet mag. In gevallen van pech door clubleden wordt deze zo veel mogelijk afgehandeld achter in de bus. Dit om te voorkomen dat de bus het contact met de groep kwijtraakt. Zorg dat je in geval van pech telefonisch te bereiken bent. In de bus is standaard geen telefoon van de club meer aanwezig! 
  5. na de splitsing in de finale tussen de A en de B volgt de Bus de b-groep en stopt op het moment dat deze op het parcours van de A-finale komt. Als bijlage is een situatieschets van alle finales opgenomen.
  6. het zoveel mogelijk kennen van de route die op die dag gereden gaat worden. Op de site staat van elke route een beschrijving. Indien er geen beschrijving aanwezig is dient men contact op te nemen met de ritcommissaris of via info@tcdemarkies.nl Ook dient men op de hoogte te zijn van de situatie in de finale zodat men weet waar er gewacht moet worden op de A-groep. (Zie punt 5)
  7. na afloop van de clubrit mee terug naar het Strandhuys, De Boulevard 55,  te rijden zodat leden eventuele spullen uit de bus kunnen pakken en/of geleend reservemateriaal weer om kunnen ruilen. Daarna dient de bus weer ingeleverd te worden waar men hem gehaald heeft, over het algemeen zal dat bij Hermes Fietsen zijn.

Tot slot

Een moeilijk punt is elke keer weer het moment dat de volgwagen wacht op het moment dat in de finale het parcours van de B-groep op het parcours van de A-groep komt. Probeer als chauffeur te weten te komen wie er de laatste is in de A-groep. Dit om te voorkomen dat indien een A-rijder in dit stuk toevallig pech heeft deze achterblijft. Middels de site en de mail is dit ook bekend gemaakt bij de A-groep zodat zij zelf ook oplettend rijden en de chauffeur de juiste informatie kunnen geven. Indien er onverhoopt toch nog een renner achterblijft dan dient de chauffeur deze alsnog te gaan halen.

Belangrijk: het bestuur zal in principe niet plaatsnemen in de volgauto. Dit om te voorkomen dat er te lichtzinnig met de eigen verantwoordelijkheden zal worden omgegaan. Indien op zondagochtend blijkt dat er geen chauffeur is zal er in dat geval dus zonder volgwagen gereden worden. Het niet regelen van een vervangende chauffeur zal dus ten koste gaan van de hele club!

Originele versie, dd 11/3/2010

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer